top of page

KIRELİ CAMİİ

Konya ili Hüyük İlçesi, Kıreli kasabasında 20L14b pafta ve 202 parselde bulunan cami, Konya Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 19.10.2012 gün ve 914 sayılı karar ile tescillenmiştir. Mülkiyeti Kıreli Belediyesi’ne ait olup, halen aktif olarak kullanılmaktadır.

ESKİ ESER

Dini Yapı

KONYA

Hüyük/Kıreli

MOSTAR

2013

bottom of page