top of page

ÖNE ÇIKAN PROJE VE UYGULAMALAR

MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

HAYDARPAŞA KAPPÜSÜ

1903 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış olan yapının mimarları Alexander Vallaury ve D‟aranco‟dur. 1.Ulusal mimarlık dönemi yapılarından olan yapı 19. Yy. özelliklerini de taşımaktadır. Batı ve geleneksel mimarimizin bir arada kullanıldığı yapı genel olarak eklettik üslup özellikleri arz etmektedir. Yapı batı cephesinden 4 doğu cephesinden ise 3 katlı olup iç avlulu ve dikdörtgen planlıdır.

Konya İli, Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi 1310 ada, 1 pafta da yer alan Konya Tren İstasyon’undaki lojman yapıları 1896 yılında Almanlar tarafından yapılmıştır.

Anadolu Demiryolu hattının Bağdat’a kadar ulaşmasını öngören anlaşma doğrultusunda 1896 yılında Eskişehir- Konya hattı da tamamlanmıştır. Bu minvalde gar binaları içerisinde yer alan lojmanlar demiryolu’nun doğusunda yer almaktadır.

Konya İli, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, Hamama Sokakta 51 Pafta 409 Ada 3
Parsel üzerinde yer almaktadır. Kuzeybatı güneydoğu yönünde dikdörtgen plan şemasına
sahip olan Hamam ilçe merkezinin doğusunda şehrin dışında, Akşehir deresi kenarında inşa
edilmiştir.

SON HABERLER 

01

01  /  01  /  2020

Son haberler, mimarlık ve restorasyona dair yazılarımızla burada olacağız.

02

01  /  01  /  2020

Son haberler, mimarlık ve restorasyona dair yazılarımızla burada olacağız.

03

01  /  01  /  2020

Son haberler, mimarlık ve restorasyona dair yazılarımızla burada olacağız.
bottom of page