top of page

LADİK

ULU CAMİİ

Konya İli, Sarayönü İlçesi, Ladik Kasabası L28-C-08-A-2-C pafta, 1407 parsel üzerinde bulunan Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 17.11.1989 gün ve 598 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne aittir

ESKİ ESER

Dini Yapı

KONYA

Sarayönü/Ladik

MOSTAR

2015

bottom of page